Rasmus Kjær

1981

Rasmus Kjær er en erfaren og dedikeret foredragsholder, der har udgivet adskillige bøger og artikler om dannelse, forandring og personlig udvikling. Blandt andet bøgerne “Pragmatisk pædagogik” (2010), “Selvhjælp på hovedet” (2013) og ”Konsekvenspædagogisk vejledning” (2017). Rasmus Kjær er cand. mag i pædagogik og filosofi og særligt filosofien har fået en humoristisk plads i hans foredrag. Rasmus Kjær inddrager på godt og ondt personlige historier, der understøtter hans budskaber. Udover sit foredragsvirke fungerer Rasmus Kjær som udviklingschef hos TAMU

Selvhjælp på hovedet

Markedet for selvhjælp og personlig udvikling er eksploderet. Vi er blevet storforbrugere af coaching, selvterapeutiske programmer og selvudviklingskurser. Hylderne i boghandler og på biblioteker bugner af selvhjælpsbøger, der opfordrer os til at stræbe efter succes, personlige mål og et lykkeligere liv. Selvhjælp er ikke længere et tilbud, men et krav, og det forventes, at den enkelte tager hånd om sit eget liv. I dette foredrag gøres der op med den logik og argumentation, som præger den individualiserede selvhjælpsdiskurs. Vi kan ikke realisere os selv uafhængigt af andre eller uden hensyn til disses ve og vel. Selvrealiseringens retorik, som den er fremstillet i tidens selvhjælpslitteratur, må med andre ord forsynes med et etisk ansvar. Budskabet er, at mennesket er et socialt dyr, der både har behov for og pligt til at afstemme personlige drømme med andres.

Lykkens omvendte jantelov

I de mange bøger og terapiformer, som skal hjælpe os til at opnå højere lykkeniveauer, har en omvendt jantelov vundet indpas: Du må ikke bekymre dig om det, du ikke kan gøre noget ved. Du må ikke fortryde fortidens handlinger. Du må ikke frygte fremtiden. Du må ikke tænke negative tanker. Fælles for disse budskaber er, at surmuleri, bekymringer og vrede forbydes. Janteloven blev formuleret for at udstille fællesskabets tyranni, mens vi i dag savner en lige så åbenlys udstilling af det man kan kalde lykkens tyranni. For i modsætning til Janteloven, der overser det enkelte menneske, overser selvhjælpsbaserede lykkebøger fællesskabet. Lykkelovens nye tyranni fortæller os, at vi frem for alt andet skal tilstræbe vores egen personlige lykke. Slip bekymringerne om det derude og sørg for, at alt er godt derinde. Foredragets hovedbudskab er, at lykken i virkeligheden er noget vi er fælles om.

Den dannede leder er viljestærk

Dannelse handler om at blive til som et ansvarsfuldt medlem af et fællesskab. Den dannede leder har en holdning til, hvordan både virksomhedens og samfundets fællesskab skal udvikle sig. Dannelsen som leder er både en proces og et mål. Men hvor starter og slutter dannelsen, når fællesskabet er blevet globalt? På den ene side byder den store verden sig til med flere selvrealiseringsmuligheder end nogensinde - alt kan lade sig gøre. På den anden side fortæller konkurrencesamfundet os, at det vi gør skal have et pay off. På den ene side har vi adgang til globale big data og evidente metaundersøgelser, der hævder at fortælle os, hvad sandheden er. På den anden side gør den uanede mængde af konstant vidensudvikling os i tvivl om, hvad vi skal mene om noget som helst. I foredraget inviteres I til at stå ved jeres karakter, dyrke vanerne og gøre det, I gør, med vilje. Den dannede leder skal håndtere og fortolke krav, viden og data med en klar holdning. Det kræver vedholdenhed og viljestyrke, men det skaber også resultater.

Foredrag

Selvhjælp på hovedet
Lykkens omvendte jantelov
Den dannede leder er viljestærk