Psykolog og Stifter af Dansk Behandling for Computerspilsafhængighed, David Madsen

Guider unge og fagprofessionelle til at overvinde trængen til skærm

David Madsen er psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed (Dabeco). Han er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, hvor han ydermere har taget en bachelorgrad i Idræt og Ernæring.

David har i flere år hjulpet unge mennesker og deres familier ud af et altoverskyggende computerspil- og onlineforbrug.

I hans daglige praksis hjælper han unge til at slippe spillenes kraftfulde greb og begynde at investere i skolen, familien og vennerne. Kort sagt alle de steder, hvor der er mening at hente. Og han har stor succes hermed.

David er en erfaren foredragsholder som har en unik og inspirerende evne til at engagere sine kursister.

David har for små 20 år siden været blandt de bedste Counter-strike spillere i Danmark. Han bruger sin baggrund som tidligere topspiller til at nå ind til de unge mennesker, men ved også hvor meget potentiale et computerspil kan ødelægge i et ungt menneske.

Foredrag om computerspilsafhængighed til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dette foredrag er til alle unge i udskolingen eller på gymnasier der kan bruge viden omkring implikationerne af et stort computerspil- eller skærmforbrug.
David Madsen afholder foredraget på en sjov, inddragende og coachende måde. Det vil sige, at alle kursister går hjem med en lyst til at reducere deres forbrug af såvel sociale medier som computerspil.

Foredrag om computerspilsafhængighed til fagprofessionelle med læge og psykolog

Computerspil, sociale medier og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener kan blive en altoverskyggende og tidskrævende beskæftigelse.
Det risikerer at blive en afhængighed, hvor børn og unge mister deres interesse for skolen, stopper med at investere i virkelige venskaber, og mister troen på, at de kan excellere i den virkelige verden. Computerspillene kan virke forførende mens de spiller, men spillene risikerer også at medføre ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
Det mener vi ikke er fair, hverken overfor børnene, de unge eller familierne. Derfor inviteres I til en mini-workshop, hvor læge, Cecilie Aalund Federspiel og psykolog, David Madsen vil give indblik i de virtuelle universers farverige men også bekymrende universer.
Workshoppen vil give os en forståelse for computerspilsafhængighed og hvordan denne ofte manifesterer sig i børn og unge menneskers liv.
Vi vil blive introduceret forskellige spilgenrer, ligesom vi vil høre ind til hvilke virkemidler den store spilindustri anvender til at gøre os hooked, og hvordan Fortnite hijacker børn og unges hjerner.
Med inspiration i narrative samtaler og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), vil vi blive introduceret til samtaleteknikker der kan anvendes ift. børn og unge, der er blevet eller er i risiko for at blive, afhængige af de virtuelle universer.
Med udgangspunkt i hjernens biologi vil læge, Cecilie Aalund Federspiel give os forståelse for, hvordan hjernen påvirkes af at spille computerspil og være på sociale medier.
Afslutningsvist vil alle deltagere blive inviteret til refleksion over egen praksis og/eller familieliv. Denne afsluttende del er faciliteret af psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed, David Madsen.

Forældreforedrag om computerspilsafhængighed

Dabeco tilbyder forældregrupper at komme ud og afholde en workshop, som giver konkrete redskaber til at genetablere kontakten til deres børn og unge.
Workshoppen giver indblik i, hvad computerspilsafhængighed er, samt hvilke implikationer computerspilsafhængighed har på børn og unges udvikling.
Dertil vil foredraget omhandle forskellige spiltyper, og hvilken krog de forskellige spil sætter i børn og unge for at holde dem fastholdt.
Forældrene få kendskab til de neurobiologiske mekanismer der sker i hjernen når man spiller computerspil.
Efterfølgende er der sat tid af til en uformel erfaringsudveksling, faciliteret af Psykolog, Rebecca Poulsen, som til dagligt har samtaler med pårørende.

Foredrag

Foredrag om computerspilsafhængighed til unge i udskolingen eller på gymnasier
Foredrag om computerspilsafhængighed til fagprofessionelle med læge og psykolog
Forældreforedrag om computerspilsafhængighed