Marianne Wolff Lundholt

Baner vejen fra kommunikationsforskning til praksis.

Som forsker og konsulent er jeg interesseret i at omsætte kommunikationsforskning til praksis. I mit arbejde oplever jeg, at der eksisterer en stor kløft mellem den nyeste forskning og praksis. Mit mål er at reducere denne kløft, så virksomheder og organisationer kan få adgang til den nyeste forskning og dermed optimere deres kommunikation med afsæt i denne viden.

Gør modstand til en ressource i din organisation

Forestillingen om, at forandringer giver modstand, har bidt sig godt og grundigt fast i de organisatoriske liv. Hvilken leder har ikke prøvet at stå i en situation, hvor den forandring, man har planlagt, kører af sporet, hvor folk forstår forandringen anderledes, end det var intentionen, og hvor følelser blusser op? Men hvad sker der, hvis vi anlægger et nyt blik og i stedet ser på modstanden som en kilde til udvikling af din organisation?

I dette foredrag vil jeg med afsæt i den nyeste forskning fortælle om, hvordan man kan gøre modstand til en ressource ved hjælp af nogle meget simple værktøjer.

Ledelseskommunikation: Hvad er meningen?

Forskningen peger på, at medarbejdere som udgangspunkt er skeptisk indstillet over for beslutninger, de ikke selv har haft indflydelse på. De har svært ved at få ledelsens beslutninger til at give mening for dem, og uden den rette ledelseskommunikation kan det føre til spekulationer og misforståelser, der kan komme til udtryk som modstand mod forandringer.

Den traditionelle måde at fortolke modstand på er at se det som udtryk for medarbejdernes manglende forandringsparathed. Men hvad hvis nøglen til en succesfuld forandring ikke afhænger af dine medarbejderes forandringsparathed, men i virkeligheden afhænger af, at du som leder kan skabe mening sammen med dine medarbejdere?

I dette foredrag vil jeg med udgangspunkt i den nyeste forskning komme med konkrete eksempler på, hvordan du som leder kan arbejde mere dynamisk, relationelt og interaktivt med din egen kommunikation, så du kan få dine medarbejdere til at få forandringen til at give mening for dem. På den måde øger du sandsynligheden for at få accept af forandringen og dermed få en større forretningsmæssig effekt.

Foredrag

Gør modstand til en ressource i din organisation
Ledelseskommunikation: Hvad er meningen?