Lars Stig Duehart

At leve er at udvikle sig - det gælder for virksomheder og medarbejder

Lars Stig Duehart har over 35 års ledelses erfaring både som leder i store danske koncerner samt som igangsætter af egne virksomheder, som er opbygget og solgt videre. Har i perioden fungeret for 4.000 personer i ind- og udland som coach, mentor og sparringspartner. Han har skrevet og været redaktør på 67 bøger indtil nu og 18 er på vej i det kommende år. Han har holdt foredrag om emner af betydning for udvikling for såvel virksomheder i de private og offentlige, samt ikke mindst deres ledere og medarbejdere. Fokus har altid været styret vækst for at opnå at alle talenter i organisationen og hos medarbejderne blev udnyttet.

Få succes som forhandler

Som de fleste mennesker har du sikkert lært at forhandle på jobbet. Du opnår måske nogenlunde tilstrækkelige resultater, men på en eller anden måde føler du alligevel, at du kunne gøre det bedre. Og du har fuldstændig ret! Denne bog er designet til dig, der ønsker at udvikle dine medfødte for-handlingstalenter og lande langt bedre aftaler.
Få succes som forhandler udstyrer dig med værktøjer, metoder og viden til at forhandle på et helt nyt niveau.
Vi forhandler hver dag i stort set alle situationer, hvor andre mennesker er involveret, både på jobbet og i privatlivet. For de fleste af os sker det langt hen ad vejen ubevidst, og vi er derfor ikke klar over, hvor stor gevinsten er ved at udvikle vores forhandlingsevner.
Få succes som forhandler træner dig i at tænke på forhandling i en bredere og mere inkluderende sammenhæng, så du går topforberedt til forhandlingsbordet parat til at lande den mest fordelagtige aftale.
Du vil lære metoder til knivskarp målsætning, både for dig selv og modparten, og hvorfor dette er afgørende i enhver forhandling. Bogen gennemgår samtidig forskellige forhandlingsteknikker, så du kan møde enhver modpart og være på forkant med situationen.

Empowerment - en praktisk guide til succes

Dette foredrag handler om udviklingsprocessen mod en styrket organisation– bedre konkurrenceevne og rentabilitet ved at forstærke værdien af medarbejdernes arbejdsindsats i organisationen, arbejdsgruppe eller team.
I mødet med udfordringer og kontinuerlige forbedringer af arbejdsgangen søger alle organisationer støtte, medbestemmelse og engagement fra medarbejderne, men mange medarbejdere synes at gøre modstand og trække sig fra disse velmenende og nødvendige tiltag. Denne guide giver forståelse for at lede mennesker til at styrke arbejdspladsen. Det kræver, at der udvikles et nyt arbejdsmiljø.
Dette foredrag vil hjælpe dig med at huske på de tre elementer som udgør en styrket arbejdsplads:
• Tankegang
• Relationer
• Struktur

For at opnå en styrket arbejdsplads må hver enkelt af disse dimensioner i organisationen ændres. De organisationer som går forrest mod empowerment skaber en ny form som resulterer i sunde medarbejdere i sunde organisationer.

Motivation - Vejen til den indre motivation

Vi ved, at der er mange, der ønsker at udvikle deres motivation. Vi ved, at de fle-ste har beskæftiget sig med spørgsmål om motivation på en eller anden måde. Vi ved også, at mange bliver motiverede på kort sigt gennem seminarer, iværksættelse af projekter, lønforhandlinger, bonussystemer og forskellige typer peptalks og ud-lovede belønninger. Men vi ved også, at det ikke virker i længden.
Emnet motivation er højaktuelt, og udbuddet af kurser og seminarer er stort. Der findes mange forskellige meninger om, hvad man skal gøre for at blive moti-veret.

Vi mener, at der findes to former for motivation; ydre og indre motivation.
Det er let at frembringe den ydre motivation, og det virker godt ved første øjekast. Ulempen er, at den ydre motivation hurtigt forsvinder, hvis man ikke hele tiden fylder på, da den er baseret på at andre skal sige eller gøre noget, der forhå-bentligt motiverer dig til at yde en større indsats. Eller den kan også være baseret på at lokke dig med belønninger. Det gør dig afhængig – du vil komme til at sidde og vente på, at andre gør noget, for at du skal føle dig motiveret. Problemet er, at ydre motivation ikke giver dig ægte tilfredsstillelse, fordi den ikke berører det, der er mest centralt hos dig.

Den indre motivation derimod, er dybt for-ankret i dig selv. Den er direkte forbundet til din personlige udvikling og din evne til at udvikle dit iboende potentiale. Det er den kraft, du er i kontakt med, når du virkelig føler dig motiveret. Det, der udvikler din indre motivation, er baseret på den unikke person, du er. Det tager længere tid at komme i kontakt med den indre motivation, for der findes ingen knap, du kan trykke på, som vil gøre arbejdet for dig. Du må selv tage ansvaret. Men når du har fået kontakt med din indre motivation, kan intet få dig til at glemme den, og den vil være der i al fremtid. Du kan selv beslutte, om du vil være motiveret eller ej – du er ikke afhængig af, hvad andre siger eller gør. Hvis du ser på det fra dette perspektiv, vil du nå frem.

Foredrag

Få succes som forhandler
Empowerment - en praktisk guide til succes
Motivation - Vejen til den indre motivation