Kasper Støvring

Det danske guld i mulden - litteratur, natur og eksistens

Født 1973, ph.d. og forfatter til en stribe bøger om kunst, kultur og politik.

50-året for ungdomsoprøret i 1968

68’er-oprørerne frigjorde sig fra de gamle autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet – i skolen, i samfundet og i hjemmet.

2018 er det 50 år siden, 68’er-oprøret slog igennem. Oprøret betød en omvæltning af livsformerne på adskillige områder. Det gjaldt normer for opdragelse, seksualitet, pædagogik, politik og kunst og meget andet.

Centralt stod en ide om frigørelse fra såkaldt snærende bånd, et opgør med den gamle “autoritære” pligtkultur, den vertikale autoritet. Men autoritet er aldrig noget, der forsvinder. Den flytter sig bare, og i dag synes vi at lide under byrden af 68’ernes frisættelsesevangelium, det “formløshedens tyranni”, som Løgstrup kaldte det. Den nye autoritet fra 1968 påbyder overskridelse.

Men er vi i dag begyndt at se et opgør med dogmerne fra 1968? Og vil nye ungdomsoprørere melde sig på banen og marchere gennem vores institutioner?

Hastighedskulturens forbandelser

Over en halv million danskere er syge af stress, depression og angst, og mange andre har en følelse af at være udbrændte. I foredraget diskuterer jeg det hastighedssamfund, vi lever i. Vi får mere tid til os selv, men samtidig smuldrer tiden mellem vores hænder. Vi gør frivilligt det, vi ikke vil – løber hurtigere og hurtigere i tidens hamsterhjul, zapper på tv, surfer på nettet og tilbringer tid på de sociale medier. Vi fornemmer, at vi i virkeligheden er en anden end den, vi er, men vi har bare ikke tid til at være denne person.

Det er paradoksalt. Det skyldes, at betingelserne for at leve det gode liv: langsomhed, stilhed og ensomhed, er ved at forsvinde. Hvorfor det – og hvad kan er gøres?

Etik og eksistens i litteraturen

Det er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i vores bedste litteratur. Det kan være eksistentielle spørgsmål om skyld og ansvar, døden, angsten og kærligheden. Foredraget vil diskutere de mange aspekter af etik og eksistens hos udvalgte forfattere og læse passager fra digte, romaner og noveller. Jeg fortæller om værker af bl.a. Martin A. Hansen, Søren Ulrik Thomsen, Villy Sørensen og Morten Nielsen, men også tilbage til Grundtvig og Kingo i vores mangesidige salmetradition.

Foredrag

50-året for ungdomsoprøret i 1968
Hastighedskulturens forbandelser
Etik og eksistens i litteraturen