Johnny Schultz

Bliv dygtig til at være det menneske du virkelig er

Johnny Schultz er cand.psych. med speciale i arbejdspsykologi. Han har en forskningsmæssig baggrund fra Københavns Universitet, hvor han har forsket i konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø så både ledere og medarbejdere oplever et højt arbejdsmæssigt engagement og føler trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Han har stor viden og erfaring i konkrete metoder til at forebygge helbredstruende stress og konflikter og hvordan du “brænder igennem” så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter. Desuden er Johnny Schultz forfatter til Politikens roste bog om stress med forord af Arbejdsmediciner Dr.med. Bo Netterstrøm.

Johnny Schultz er indehaver af kursusvirksomheden STRESS MANAGEMENT ApS, der nu har mere end 25 års erfaringer med deltagere fra dansk erhvervsliv og den offentlige sektor.

Et par typiske udtalelser fra kursisters evalueringer:

“Johnny har en utrolig evne til at formidle sin store viden og erfaring på en levende, dynamisk, og underholdende måde. Her er der ingen, der falder i søvn. Han brænder virkelig igennem og er top professionel”

“Johnny er dejlig jordnær og konkret. De metoder og værktøjer han anviser, kan med garanti anvendes i min hverdag”.

Positiv stress-styring

Under foredraget for du metoder til at forebygge stress og styrke din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde
Du får en række praktisk anvendelige metoder til at klare dit store arbejdspres på en effektiv og konstruktiv måde. Metoderne kan også give inspiration til dine kolleger og din leder så hele din afdeling kan få glæde af dit udbytte på kurset.

Hører du til typen der er ”din egen værste arbejdsgiver” fordi du presser dig selv langt mere end omgivelserne forventer af dig, så får du også metoder til at ændre dette reaktionsmønster.

Personlig gennemslagskraft

Om metoder til at brænde igennem, så du bliver hørt, forstået og respekteret
Under foredraget lærer du at styrke din personlige viljestyrke og gennemslagskraft. Du får metoder til at "indtage rummet" og at "brænde igennem" så du bliver hørt, forstået og respekteret. Samtidig styrkes din evne til at fremstå rolig, kompetent og professionel.
Du lærer en række kommunikationsmetoder, der styrker din evne til at bevare sagligheden, overblikket og den fulde kontrol i situationer, hvor du udsættes for pres. Samtidig lærer du at anvende mentale teknikker, som ruster dig til at tackle nye og overraskende situationer på en professionel og værdig måde.

Den motiverende leder

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel og arbejdsglæde
Under foredraget belyses centrale temaer indenfor arbejds- og motivations-psykologien, der er af central betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.
Følgende temaer belyses:
Hvordan forebygges stress? Hvilke adfærdsændringer skal du som leder være opmærksom på hos dig selv og dine medarbejdere?
Hvordan motiverer du forskellige persontyper af dine medarbejdere? Hvordan tackler du medarbejdere, der lægger et urimeligt pres på sig selv?
Belysning af det arbejdsmæssige engagement og præstationsmotivet. Hvordan kan du helt konkret styrke dine medarbejderes arbejdsmotivation?

Foredrag

Positiv stress-styring
Personlig gennemslagskraft
Den motiverende leder