Henrik Schøneberg

Et spadestik dybere- foredrag om at leve og at tænke godt

I mine filosofiske foredrag om at leve og tænke godt er nærværet og dialogen med tilhører i centrum. Jeg støtter mig ikke op af power-point præsentationer, men taler direkte til tilhøreren på en måde som giver anledning til debat og eftertanke, og som tilstræber dybsindig forståelse af emnet efter devisen; “Kan man ikke forklare sig simpelt, er det fordi man ikke har forstået det godt nok”.

Jeg er uddannet i filosofi og videnskabsteori, og har publiceret artikler i aviser og tidsskrifter, samt i nogle af verdens mest læste vidensmagasiner såsom Wired og Philosophy Now. Mine foredrag har fundet vej til både erhvervslivet, højskoler, plejehjem og universitetsverdenen; skræddersyet til hver lejlighed og hver gang med positiv feedback.

Filosofien og Videnskabens Opståen

Filosofi og videnskab opstod samtidig i det gamle Grækenland. De tanker der blev udviklet dengang, ligger til grund for moderne demokrati, rationel tænkning og videnskabelig udvikling. Ved at forstå hvordan det hele begyndte, har vi bedre forudsætninger for at forstå vores moderne verden, og navigere fornuftigt i den i det daglige.

Dårlige Argumenter Der Gør Dig Klogere

Både medier og den private svære er fyldt med dårlige argumenter, også kaldet logiske fejlslutninger. Gennem konkrete eksempler på logiske fejlslutninger i hverdagen kan tilhøreren blive bedre til at spotte manglerne i egne og andres argumenter. Derved bliver de bedre til, at argumentere overbevisende.

Et Bredere Perspektiv

Jeg har udviklet en filosofisk teori som vil vende op og ned på, hvordan du tænker om tilværelsen. Alternativet til den meget overraskende konklusion er i hvertfald højest problematisk, så der er lagt op til tanker der knager og lystig debat. Foredraget centrerer sig omkring begrebet akrasia (manglende viljestyrke) og behandler spørgsmål såsom:

Hvad styrer naturlovene?

Hvorfor er vi her og ikke et andet sted?

Hvordan bliver vi lykkelige, og hvorfor er vi det så ofte ikke?

Foredrag

Filosofien og Videnskabens Opståen
Dårlige Argumenter Der Gør Dig Klogere
Et Bredere Perspektiv