Gunnar Wulff

en årgang der rykkede

1946 – en årgang der rykkede. Alle tiders største årgang – hvordan var livet dengang – og hvordan er det gået siden? Jeg var en af de 96.111 danskere, den største årgang nogensinde. Et iværksætterliv som selvstændig, ide på ide livet igennem. På skolebænken 1953-61 folkeskolen i Valby 1961-65 handelsskolen på Nørreport, 1966     Tekstil/merkantil på Tekstilinstituttet Borås, Købmandsinstituttet Stokholm, Sverige 1967     Tekstilinstitut & Alliance Francaise i Paris, 1972-73 Ahm’s Realkursus afsluttet på 1 år. 1973-75 Statens Studenterkursus, matematisk/fysisk studentereksamen afsluttet på 2 år.1975-82  Københavns Universitet, hovedfag Biologi geologi og geografi, bifag Historie. 1995-2001    Københavns Universitet, Filosofi. 2001-06    Københavns Universitet, Jura.Tillidsposter fra 1972: Elevrådsformand på Ahm’s Realkursus og fra 73 på Statens Studenterkursus. 1976 til 81 på Københavns Universitet i Fakultetsrådet og i Budget & Forretningsudvalget for Det naturvidenskabelige Fakultet. Arbejde fra 1961 4 år i lære med tekstil og handel. i 64 postarbejder i Tietgensgade.  1966 vinduespudser, “pige i huset” og guide i Paris 1968–72 flere forretninger med tekstilmetervare i København 1974–80 Lærer på Frederiksberg Ungdomsskole i biologi og historie. 1980–81 Cafe Dahab på Sinai, cafedrift 160 km. syd for Eilat 1981–82 Årsvikariat på Østerbro i biologi, matematik og fysik. 1982–2001     Koncertarrangør og restauratør i Cafepavillonen Fælledparken København 1989–2013     Økologisk landbrug Skippergården Præstø Roneklint 1993–2012 Forstander af det Socialpædagogisk opholdssted Skippergårdfonden i Præstø Kommune. 2013 Pension Iværksætter og igangsætter, herunder frivilligt arbejde 1967-1979 Ungdomsleder af idrætsforening og fritidscenter på Østerbro. 1982-84      Af Danhjælp – international solidaritetsarbejde.1983-93  Medstifter af fredsforeningen New Outlook i forbindelse med krigen i mellemøsten. 1982-1984      AABC ideen bag “De grønne Bude” 1985-1986 Landart. Atlantis 2 & Skulpturfestival Babettes Gæstebud. 1983-89 aktivitetshuset Pakhus Pavillonen. 1997 opstiller til kommunevalg på Frederiksberg for Solidarisk Alternativ, et græsrodsparti, centrum venstre 2004 opstiller til kommunevalg på Frederiksberg for Minoritetspatiet, et græsrodsparti, centrum venstre. 2005 opstiller til Folketingsvalg.

Et liv som iværksætter.

Et liv som iværksætter.
Fra budcyklen til et liv som koncertarrangør, som økologisk landmand og forstander i et selvstændigt socialpædagogisk opholdsted. Er starten på et iværksætterliv en medfødt gave, en prægning fra forælderens opdragelse, en ide i nuet, en sygdom.
Et påbegyndt iværksætterliv kan let iscenesættes, let opgives, let fortsættes, alt efter ens egen styrke og tro på sig selv.

Iværksættertilværelsen er ikke en jobansøgning, ikke en stor klat penge, ikke mig og vennerne, men et enkelt tosset individ uden begreb om dag og nat, en ener blandt de mange, en ener som der bliver set op til, en ener som der også latterliggøres.

En iværksætter kan ikke værdisættes i kroner og øre, ikke i store og små ideer, men i lysten til at gennemføre projekter med sig selv og med andre. En iværksætter har en konstant uro i kroppen.

På skrift kan man dokumentere sine mål, men ikke det der igangsætter dem, det er den del af historien, som er den skabende del af iværksætterlivet, min historie om sansernes indflydelse.

Dette foredrag bygger på mit iværksætter gen, en til tider barsk historie, fra ide til igangsættelse. En historie om følelser, om at stå alene, at blive kendt og glemt.

Fælledparken – en københavnerhistorie.

Fælledparken – en københavnerhistorie.
En park for blotter og voldtægt til byens kulturelle åndehul. København med Pavillonen i Fælledparken blev det første større eksempel på et iværksætterliv fra sin første dag til sin afslutning 20 år senere.

Ungdomslivets oprør i tresserne til nedsmeltningen i halvfjerdserne havde sat gang i firsernes begyndelse til en grå og trist tid. Pavillonen i Fælledparken blev startskuddet for den række af aktiviteter og foreninger som dukkede op de kommende år.

Fra den første dag var målet for Pavillonen, at knobskyde et iværksætterliv til en rodløs ungdom. En række af kulturelle foreninger, igangsætter initiativer for sin begyndelse omkring de runde tromleborde i Pavillonen. En række af disse foreninger henter en økonomiske støtte til sine aktiviteter gennem deltagelse i Pavillonens kulturprogram.

Pavillonen bliver også selv en del af det knopskydende iværksætterliv, inden årtiet er slut, har Pavillonen oprettet et økologisk landbrug, og et socialt pædagogisk opholdssted.

Dette foredrag bygger på min tid som kulturel leder og restauratør i Fælledparken, der ligges vægt på kollektivets muligheder, en forstået og misforstået tankegang. Foredraget krydres med oplevelsesrige historier fra scenen.

Fokus på fremtiden, kan ens livserfaring gives videre.

Fokus på fremtiden, kan ens livserfaring gives videre.
Min opvægt, de 2 værelser i Valby til godset på Sydsjælland. Fra arbejderklassen og det klassedelte samfund til studenteroprør og den akademiske klasse, nye spørgsmål, havde samfundet plads til Rousseau og anarki, er jura et udtryk for undertrykkelse eller retfærdighed, er der plads til filosofi i nutidens samfund. Findes der en alternativ tænkning og vilje i det politiske system. Er naturen, kulturen og det demokratiet system taberen hos de kommende generationer.

I 1989 skrev jeg et digt til DR’s årskavalkade:
Skarpe farver og høje toner – er kulturens barriere, de er, som hos naturens høje bjerge og dybe dale, med til at skabe det landskab vi alle elsker.
Tit opgiver vi, bjergenes skrænter får os til at bygge tunneler, dybe dale får os til at bygge broer. Ingen får os til at kaste bjergets top i dalens dybde. De, der forsøger, kaster bomber, tilintetgør tilværelsen.
Naturens vogtere, biologer, økologer, demokratiets specialister – ved, at naturen ikke kan redes af egoistisk filosofi og handling, tunnellens og broens spekulanter er naturens fremmedelementer.
Som natur kan kultur defineres. Kulturens kræfter står også overfor sine fremmedelementer, også her kastes bomber, tilintetgøres tilværelsen.
Kulturen har det som naturens bjerge og dale. Den placerer sig også hvor den har lyst, uden at spørge, og uden hensyntagen til det moderne samfunds spekulanter.
Kulturen og naturen er både døv og blind på en gang. Det er dens styrke, og dens svaghed, den er – og vil i al fremtid være – menneskets dårlige samvittighed, da dettes udvikling ikke længere styres af naturens farver og toner.

Dette foredrag bygger på min politiske, biologiske, juridiske og filosofiske viden samt de oplevelser jeg har haft på mine ture jorden rundt.
Et liv i slipstrømmen af 68 oprøret, at være en del af slipstømmen 68-generationen er dem der var omkring 18 til 25 år i 1968. Begrebet 68'erne sammenkædes med ungdomsoprøret og studenteroprøret, der begge havde deres højdepunkt i 1968. 68'ernes drivkraft i ungdomsoprøret og studenteroprøret var efterkrigstidens undertrykkende autoritær traditionalisme (juni 68 blev jeg 22 år, nu i 2018 68 til 75 år).

Foredrag

Et liv som iværksætter.
Fælledparken – en københavnerhistorie.
Fokus på fremtiden, kan ens livserfaring gives videre.