Andreas Jonsson

Experimentation is key

Andreas Jonsson, Agile Squad

Andreas er CEO og Partner i Agile Squad – et full stack service design agency. Andreas har en baggrund som cand.scient. i service system design fra Aalborg Universitet. Derudover har han praktisk erfaring med service design og forretningsudvikling fra startups til offentlige institutioner, med et primært fokus på digital innovation.

Andreas har rådgivet 50+ tech startups, samt en række globale brands, omkring service design og digital produkt- og forretningsudvikling.

Intro til Service Design: Succesfulde kunder, succesfuld forretning

Dette foredrag giver en introduktion til Service Design, mindsettet bag, designprocessen, og paradigmeskiftet fra ejerskab til adgang.

Det er ikke længere nok, at sælge et godt produkt. Som brugere, forbrugere og kunder forventer vi ganske enkelt mere. Derfor vinder Service Design frem på globalt plan. Det handler ikke længere om at købe og eje, men derimod om let adgang når behovet opstår. Eksempler som Uber, Airbnb, Spotify, og danske GoMore vidner om bevægelsen fra ejerskab til adgang - fra produkter til services.

Det resulterer i, at man som virksomhed skal tænke anderledes i måden man skaber værdi på. Vi går fra at optimere og effektivisere i produktionsapparatet og værdikæden, til nye samskabende værdifællesskaber med brugere, kunder og andre aktører.

Det kræver et nyt mindset og nye værktøjer - og her bliver Service Design yderst relevant og aktuelt.

Service Design handler om kontinuerlig værdiskabelse over tid. Værdien skabes, idét servicen benyttes. Brugeren ejer ikke, men har adgang. Samtidigt skabes værdien over en række af touchpoints, altså berøringsflader mellem virksomhed og kunde. Det kan eksempelvis være på e-mail, i en fysisk butik, på en hjemmeside eller i en app. Oplevelsen og kunderejsen skal fungere sammenhængende og tilgodese den enkelte brugers behov og mål med brugen af servicen.

Mange virksomheder udfordres af dette paradigmeskift, og endnu flere må se sig slået.

Vi ser en tendens til, at de virksomheder som allerede nu arbejder med Service Design, ser bedre tal på bundlinjen via fx øget kundeloyalitet, gladere kunder, færre supportsager og øget organisk markedsføring.

Kom effektivt i gang, stil spørgsmål og få sparring på jeres videre færd i arbejdet med at få jeres kunder til at blive succesfulde - det giver nemlig en succesfuld forretning retur.

Varighed: 90 minutter
Antal deltagere: Max 30.

Pretotyping: Er din gode idé også en god forretningsidé?

Pretotyping har vakt interesse verden over, ved effektivt at afklare om gode idéer også er gode forretningsidéer. Vi ser i dag en tendens til, at idéer bygges uden at valideres i markedet. Det resulterer i store ressourcespild. Vi bør derfor i stedet spørge os selv, om det er det rigtige vi bygger, før vi bygger det rigtigt.

Vi forelsker os hurtigt i vores nye idé. Derfor bliver vi let desperate efter hurtigt at få vores idé til at blive virkelighed. Vi glemmer at teste og validere idéen i den tidlige udviklingsfase, måske i frygt for, at vi må give slip, fordi idéen viser sig ikke at være en sund forretningsidé.

Når vi bygger i blinde, uden reelt at validere vores idéer i markedet, går en masse arbejdskraft og penge ofte til spilde. Det viser sig desværre først når vi tester det færdige produkt, og opdager, at det ikke bærer nogen forretning med sig. Derfor er det væsentligt, hurtigt og effektivt, at teste sin idé via pretotyping.

På den måde sikrer vi, at vi bygger det rigtige, før vi bygger det rigtigt.

I dette foredrag gives en introduktion til pretotyping som effektiv markedsvalidering. Foredraget vil hertil præsentere en række konkrete eksempler og værktøjer, til hurtigt og effektivt at markedsvalidere idéer med en minimal investering af tid, penge og andre ressourcer.

Foredraget afklarer forskellen mellem pretotyping og prototyping, samt hvor og hvornår i processen de bruges og hvordan de komplimenterer hinanden.

Gå til markedet med et startup mindset, få en ny forståelse for innovation og lær at bygge den rigtige forretningsidé, før I bygger den rigtigt.

Varighed: 90 minutter
Antal deltagere: 10-15

Foredrag

Intro til Service Design: Succesfulde kunder, succesfuld forretning
Pretotyping: Er din gode idé også en god forretningsidé?