Adnan Barzange

Kulturel brobygning gjort let

Jeg hedder Adnan Barzange. Jeg er Integrations pædagog fra Randers, med erfaring med at arbejde med multikulturalitet, kultur-sammenstød og integrationsproblematikker.

Jeg har fagligt en baggrund indenfor pædagogikken og har 10 åres erfaring med integrations arbejde indenfor den institutionelle kontekst i Danmark.

Jeg har oprettet Kurdisk kultur forening i Randers i slutningen af 2010, der er ni bestyrelses medlemmer, som repræsentanter forskellige af kurdiske områder. Formålet af oprettelsen er at udvikle multikulturalitet, og derudover vil bliver en integrations bro som kan give glædelige oplevelser til alle beboer i Randers.

Kulturel brobygning gjort let

Jeg skaber forståelse og bro mellem de mellemøstlige kulturer og den danske kultur. Ved hjælp af eksempler hjælper jeg, børn, forældre og institutionen med at skabe forståelse for forskellene på kulturerne for at forbedre samarbejdet.
I mit professionelle virke har jeg set hvordan mange familier med mellemøstlig baggrund i Danmark har problemer med at forstå og afkode de kulturelle (og ofte uskrevne) normer og regler i den danske institutionsverden. Jeg kan også se at dette besværliggør disse menneskers deltagelse i fællesskabet inden for institutionerne. Jeg har samtidig set institutionspersonale opleve at komme til korte, når de står overfor et barn og ikke kan afkode hvorfor barnet reagerer og handler som det gør. Jeg har ligeledes set personale opleve et vanskeliggjort forældresamarbejde på baggrund af kulturelle forskelle og sprogbarrierer
Så mangler i værktøjer til at bryde muren mellem kulturerne ned, så hør mit foredrag.